bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
Data Redaktor Zmiana
20.04.2010 11:41:49 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki rolne Strzyżew Parcele, Kirsztajnów
16.04.2010 15:26:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SPRAWA NR 341/4/2010 pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie" - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu SPRAWA NR 341/4/2010 pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie" - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
16.04.2010 15:26:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł SPRAWA NR 341/4/2010 pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie" - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
16.04.2010 15:25:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SPRAWA NR 341/4/2010 pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie" - zawiadomienie o odrzuceniu ofert do artykułu SPRAWA NR 341/4/2010 pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie" - zawiadomienie o odrzuceniu ofert
16.04.2010 15:25:01 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł SPRAWA NR 341/4/2010 pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie" - zawiadomienie o odrzuceniu ofert
16.04.2010 15:24:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł SPRAWA NR 341/4/2010 pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie" - zawiadomienie o odrzuceniu ofert
13.04.2010 12:27:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 Zawiadomienie o zawarciu umowy
13.04.2010 12:26:41 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/2/2010 Zawiadomienie o zawarciu umowy
13.04.2010 12:25:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 Zawiadomienie o zawarciu umowy
13.04.2010 11:13:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Protokół z posiedzenia Zespołu ds. opiniowania ofert do artykułu Protokół z posiedzenia Zespołu ds. opiniowania ofert
13.04.2010 11:12:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia Zespołu ds. opiniowania ofert
13.04.2010 11:10:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zarzadzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w 2010 r do artykułu Zarzadzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w 2010 r
13.04.2010 11:09:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zarzadzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w 2010 r
09.04.2010 14:15:59 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos obowiązującego na fragmencie wsi Kampinos oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany planu
09.04.2010 14:14:04 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos obowiązującego na fragmencie wsi Kampinos oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany planu
07.04.2010 14:17:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 3 do artykułu Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Inegracyjnymi w Kampinosie"
07.04.2010 14:15:59 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie 3 z artykułu Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Inegracyjnymi w Kampinosie"
07.04.2010 14:15:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 3 do artykułu Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Inegracyjnymi w Kampinosie"
06.04.2010 12:02:21 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu motocyklowego dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym i mieszkaniem oraz domu jednorodzinnego
06.04.2010 11:59:33 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu motocyklowego dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym i mieszkaniem oraz domu jednorodzinnego
02.04.2010 22:54:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
02.04.2010 22:49:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
02.04.2010 11:28:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 2 do artykułu Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Inegracyjnymi w Kampinosie"
01.04.2010 10:10:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
01.04.2010 10:08:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
30.03.2010 14:53:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 2 do artykułu Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
30.03.2010 14:47:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Inegracyjnymi w Kampinosie"
30.03.2010 14:45:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Inegracyjnymi w Kampinosie"
30.03.2010 14:44:01 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
26.03.2010 13:17:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
26.03.2010 13:13:17 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
26.03.2010 13:12:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyjasnienia dotyczace zamówienia publcznego na zadanie pn.: " Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
26.03.2010 13:07:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 - Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
26.03.2010 13:03:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
26.03.2010 12:43:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 341/3/2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
26.03.2010 12:42:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/3/2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
25.03.2010 11:53:45 Edytowano artykuł 2010
25.03.2010 11:17:58 Edytowano artykuł 2009
25.03.2010 11:11:04 Edytowano artykuł 2005
25.03.2010 11:09:54 Edytowano artykuł 2005
25.03.2010 11:09:09 Edytowano artykuł 2006
25.03.2010 11:07:58 Edytowano artykuł 2006
25.03.2010 11:06:36 Edytowano artykuł 2006
25.03.2010 11:05:55 Edytowano artykuł 2006
25.03.2010 10:51:53 Edytowano artykuł 2005
25.03.2010 10:51:00 Edytowano artykuł 2005
25.03.2010 10:50:11 Edytowano artykuł 2005
25.03.2010 10:41:22 Edytowano artykuł 2010
25.03.2010 10:39:22 Edytowano artykuł 2010
25.03.2010 10:37:07 Edytowano artykuł 2010