bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
16.07.2009 14:39:13 Dodany nowy artykuł Dane adresowe
15.07.2009 12:26:30 Edytowano artykuł Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
15.07.2009 11:40:13 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
15.07.2009 11:38:23 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
15.07.2009 11:30:13 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
15.07.2009 11:29:50 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
08.07.2009 12:36:00 Edytowano artykuł ODWOŁANIE PRZETARGU
08.07.2009 12:34:50 Edytowano artykuł ODWOŁANIE PRZETARGU
08.07.2009 12:32:23 Dodany nowy artykuł ODWOŁANIE PRZETARGU
25.06.2009 14:09:13 Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych
25.06.2009 14:07:50 Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych
25.06.2009 13:47:45 Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta w 2007 r.
25.06.2009 13:47:05 Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta w 2008 r.
25.06.2009 13:46:08 Dodany nowy artykuł ROK 2004
25.06.2009 13:44:47 Dodany nowy artykuł ROK 2005
25.06.2009 13:43:57 Dodany nowy artykuł ROK 2006
25.06.2009 13:42:27 Dodany nowy artykuł ROK 2007
25.06.2009 13:41:48 Dodany nowy artykuł ROK 2008
25.06.2009 13:39:00 Dodany nowy artykuł ROK 2009
25.06.2009 13:37:23 Dodany nowy artykuł Rada Gminy
25.06.2009 13:35:24 Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych
25.06.2009 13:29:38 Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych z kategorii Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
25.06.2009 13:29:27 Edytowano artykuł
25.06.2009 13:28:48 Dodany nowy artykuł
25.06.2009 13:19:27 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
25.06.2009 13:18:40 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
25.06.2009 13:09:40 Dodany nowy artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
25.06.2009 12:24:12 Dodany nowy artykuł Regulamin przetragu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów
25.06.2009 12:23:33 Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów
25.06.2009 12:23:00 Dodany nowy artykuł Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy
25.06.2009 12:22:29 Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy
25.06.2009 12:21:00 Edytowano artykuł Sprawa nr 341/11/2009
25.06.2009 12:20:47 Edytowano artykuł Sprawa nr 341/9/2009
25.06.2009 12:20:35 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/10/2009
25.06.2009 12:19:28 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/9/2009
25.06.2009 12:18:45 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/11/2009
25.06.2009 12:14:08 Edytowano artykuł Sprawa nr 341/11/2009
25.06.2009 12:13:59 Edytowano artykuł Sprawa nr 341/9/2009
25.06.2009 12:13:49 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/10/2009
25.06.2009 12:12:15 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/9/2009
25.06.2009 12:10:21 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/11/2009
25.06.2009 12:07:50 Dodany nowy artykuł Regulaminy
25.06.2009 12:05:00 Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Przygotowanie projektów decyzji warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy
25.06.2009 12:00:47 Dodany nowy artykuł Inwestycje dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
25.06.2009 10:06:22 Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kampinos A
25.06.2009 10:01:41 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dot. Rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie na cele rekreacyjne, szkoleniowe i wypoczynkowe
25.06.2009 10:00:29 Dodany nowy artykuł Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos
25.06.2009 09:59:10 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy, gmina Kampinos
25.06.2009 09:57:10 Dodany nowy artykuł Regulamin przetargu ustego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
25.06.2009 09:56:07 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos