bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
11.03.2019 16:19:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zapytania do artykułu Zapytanie z dnia 21 lutego 2019 r.
11.03.2019 16:19:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zapytanie z dnia 21 lutego 2019 r.
11.03.2019 14:29:47 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
11.03.2019 12:32:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
11.03.2019 12:31:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
11.03.2019 09:09:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
08.03.2019 08:24:43 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
07.03.2019 15:23:56 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
07.03.2019 12:55:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
06.03.2019 13:59:31 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
06.03.2019 13:00:02 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.03.2019 10:07:34 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.03.2019 10:07:23 Natalia Stasiak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.03.2019 10:07:09 Natalia Stasiak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.03.2019 10:06:52 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.03.2019 08:33:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
05.03.2019 12:52:05 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
05.03.2019 08:22:38 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
04.03.2019 14:42:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
04.03.2019 12:47:33 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
04.03.2019 12:03:28 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
04.03.2019 11:33:02 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
04.03.2019 09:52:57 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
28.02.2019 14:53:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
28.02.2019 14:41:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Opinia dentrologiczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
28.02.2019 14:41:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWIOR do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
28.02.2019 14:40:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
28.02.2019 14:38:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
28.02.2019 14:34:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
28.02.2019 14:31:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.02.2019 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
28.02.2019 14:25:43 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
28.02.2019 13:35:00 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
28.02.2019 13:32:28 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
28.02.2019 07:51:43 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
27.02.2019 17:18:16 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Transmisja IV Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 23 stycznia 2019 r.
25.02.2019 18:03:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł V Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r.
25.02.2019 16:30:16 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2019 roku
25.02.2019 16:28:13 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
25.02.2019 10:46:17 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść dokumentu do artykułu Informacja dla pracowników i kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych przed Urząd Gminy Kampinos
25.02.2019 10:45:53 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja dla pracowników i kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych przed Urząd Gminy Kampinos
25.02.2019 10:16:06 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
25.02.2019 10:15:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
25.02.2019 10:13:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Sołtysi i Rady Sołeckie obecnej kadencji
21.02.2019 14:38:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
20.02.2019 08:12:15 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
15.02.2019 13:32:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.02.2019 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:31:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:29:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:27:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:25:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"