bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
28.06.2019 13:35:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
28.06.2019 08:28:40 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sołtysi i Rady Sołeckie obecnej kadencji
27.06.2019 08:54:13 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
27.06.2019 08:53:54 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
26.06.2019 13:25:00 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Inspektor ds. promocji
26.06.2019 13:21:56 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze z artykułu Inspektor ds. promocji
26.06.2019 13:21:35 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Inspektor ds. promocji
26.06.2019 13:20:54 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze z artykułu Inspektor ds. promocji
26.06.2019 13:20:02 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Inspektor ds. promocji
26.06.2019 13:18:24 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze z artykułu Inspektor ds. promocji
26.06.2019 11:24:13 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Inspektor ds. promocji
26.06.2019 08:24:46 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
25.06.2019 13:47:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
25.06.2019 13:46:09 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Informacja z otwarcia ofert z artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
25.06.2019 13:45:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
25.06.2019 13:05:11 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 19 czerwca 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.06.2019 13:04:57 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 19 czerwca 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.06.2019 14:20:24 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
19.06.2019 14:16:53 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzjii o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19.06.2019 14:16:25 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzjii o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19.06.2019 12:50:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
18.06.2019 13:01:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.41.2019.PN pn. "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
18.06.2019 12:58:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.41.2019.PN pn. "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
18.06.2019 12:57:27 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.41.2019.PN pn. "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
18.06.2019 12:57:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.41.2019.PN pn. "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
18.06.2019 08:25:02 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Transmisja IX Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 17 czerwca 2019 r.
18.06.2019 08:24:47 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Transmisja IX Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 17 czerwca 2019 r.
17.06.2019 11:38:06 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
13.06.2019 13:12:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
13.06.2019 13:12:05 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Informacja z otwarcia z artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
13.06.2019 13:10:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
13.06.2019 13:10:32 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Informacja z otwarcia z artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
13.06.2019 13:01:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
13.06.2019 09:03:55 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
12.06.2019 15:28:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
12.06.2019 15:27:31 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Odpowiedzi na oytania z dnia 12.06.2019r. z artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
12.06.2019 15:27:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na oytania z dnia 12.06.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
11.06.2019 15:04:57 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
11.06.2019 14:36:50 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
11.06.2019 14:12:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
11.06.2019 13:32:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - zmiany z dnia 11.06.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
11.06.2019 13:28:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.06.2019 10:06:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 09:46:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 16 - Plan sytuacyjno-wysokościowy z zakresem realizacji zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 09:44:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 15 - Projekt stałej organizacji ruchu do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 09:37:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 14 - Opinia geotechniczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 09:36:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 13 - Projekt wykonawczy zamienny do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 09:26:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - Projekt budowlany elektryczny do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 09:24:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Projekt budowlany zamienny zagospodarowania terenu do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 09:21:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany zamienny do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II