bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
27.10.2017 09:09:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
27.10.2017 09:07:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
27.10.2017 09:04:40 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
27.10.2017 08:59:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
27.10.2017 08:08:27 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
26.10.2017 11:48:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
26.10.2017 11:42:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
26.10.2017 10:41:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
26.10.2017 10:40:38 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
25.10.2017 14:10:52 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 - 2023
24.10.2017 14:46:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Formularz zgłaszania uwag do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
24.10.2017 14:46:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt Programu Współpracy (załącznik do uchwały) do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
24.10.2017 14:46:21 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
24.10.2017 14:46:08 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
24.10.2017 14:11:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
24.10.2017 12:23:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.8.2017 pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice"
24.10.2017 09:10:48 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
24.10.2017 09:09:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
24.10.2017 09:07:48 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
24.10.2017 09:03:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
23.10.2017 15:06:48 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
20.10.2017 14:21:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
20.10.2017 13:14:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
20.10.2017 12:29:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja ws. rekrutacji do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
20.10.2017 12:29:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
20.10.2017 12:29:08 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
20.10.2017 12:26:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
19.10.2017 12:41:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.042.8.2017 pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice"
19.10.2017 09:53:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.10.2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie wsi Strojec
19.10.2017 09:53:20 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.10.2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie wsi Strojec
17.10.2017 15:05:04 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
17.10.2017 10:52:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
17.10.2017 08:27:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
16.10.2017 11:09:47 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
12.10.2017 15:10:00 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
11.10.2017 13:10:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.10.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.8.2017 pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice"
11.10.2017 13:07:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.10.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.8.2017 pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice"
11.10.2017 13:05:21 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.042.8.2017 pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice"
10.10.2017 14:38:00 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
10.10.2017 14:30:29 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16 października 2017 r.
10.10.2017 14:19:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
10.10.2017 11:40:51 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
10.10.2017 09:13:25 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
10.10.2017 09:07:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Protokół z przebiegu nieograniczonego pisemnego przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu Mercedes-Benz Vaneo do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
10.10.2017 09:00:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
10.10.2017 08:55:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
10.10.2017 08:52:32 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
10.10.2017 08:49:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
10.10.2017 08:47:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
10.10.2017 08:45:22 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017