bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
06.10.2011 15:06:18 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampinoska jesień na sportowo" - Uwagi do 17.10.2011
06.10.2011 15:01:31 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampinoska jesień na sportowo" - Uwagi do 17.10.2011
05.10.2011 11:53:33 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
04.10.2011 19:24:59 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
04.10.2011 19:24:16 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
04.10.2011 19:23:05 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
04.10.2011 19:22:08 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
27.09.2011 14:29:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. " Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie"
27.09.2011 14:29:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. " Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie"
27.09.2011 14:14:42 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
27.09.2011 14:11:11 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 15:11:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.2.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie
26.09.2011 15:08:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie
26.09.2011 14:38:34 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 14:34:52 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 14:33:54 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 14:31:59 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 14:17:02 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 14:14:56 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 12:00:26 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
20.09.2011 11:27:06 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
20.09.2011 10:42:56 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
20.09.2011 10:41:39 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
20.09.2011 09:34:41 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
20.09.2011 09:31:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie".
20.09.2011 09:27:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie".
15.09.2011 14:26:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. "Utworzenie stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos- część 4 Doposażenie Zespołu rekreacyjno- sportowego w Kampinosie A"
15.09.2011 14:25:03 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. "Utworzenie stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos- część 4 Doposażenie Zespołu rekreacyjno- sportowego w Kampinosie A"
15.09.2011 14:24:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. "Utworzenie stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos- część 4 Doposażenie Zespołu rekreacyjno- sportowego w Kampinosie A"
15.09.2011 13:12:23 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
15.09.2011 13:09:57 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
12.09.2011 13:08:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.2.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie".
12.09.2011 13:08:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie".
12.09.2011 13:06:35 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.2.2011 ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie".
12.09.2011 13:05:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2011 ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie".
12.09.2011 13:03:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2011 ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie".
09.09.2011 10:00:52 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
07.09.2011 14:56:39 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
07.09.2011 14:42:59 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
07.09.2011 14:38:42 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
07.09.2011 12:11:34 Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie oraz Regulamin
07.09.2011 11:59:50 Dodany załącznik Kwestionariusz zgłoszeniowy do artykułu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu realizacji zadania: Tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej
07.09.2011 11:58:39 Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na partnerów do artykułu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu realizacji zadania: Tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej
07.09.2011 11:52:05 Usunięty załącznik Kwestionariusz osobowy z artykułu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu realizacji zadania: Tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej
07.09.2011 11:52:01 Usunięty załącznik Ogłoszenie o naborze z artykułu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu realizacji zadania: Tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej
06.09.2011 12:43:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie"
06.09.2011 12:42:46 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.1.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie"
06.09.2011 12:42:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie"
06.09.2011 12:37:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Sprawa nr 271.1.2011 pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie
06.09.2011 12:34:08 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.1.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie