bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
04.11.2013 14:17:45 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2013 r.
04.11.2013 14:16:52 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2013 r.
04.11.2013 14:15:35 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2013 r.
04.11.2013 14:15:06 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2013 r.
04.11.2013 14:14:44 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2013 r.
04.11.2013 14:02:34 Dodany nowy artykuł Sprawozdania za II kwartał 2013 r.
31.10.2013 11:24:06 Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
31.10.2013 11:20:49 Dodany załącznik Projekt Programu współpracy na rok 2014 uwzględniający uwagi do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
31.10.2013 11:19:56 Edytowano artykuł INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
31.10.2013 11:19:03 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
31.10.2013 10:30:16 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
31.10.2013 10:29:41 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
31.10.2013 10:20:13 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
28.10.2013 13:03:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zmodyfikowana treść pełnomocnictwa do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 pn.: "Zakup energii elektrycznej" - modyfikacja pełnomocnictwa
28.10.2013 13:03:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013 pn.: "Zakup energii elektrycznej" - modyfikacja pełnomocnictwa
28.10.2013 13:01:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjaśnienie 2 do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 pn.: "Zakup energii elektrycznej" - wyjaśnienia
28.10.2013 13:01:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik modyfikacja pełnomocnictwa do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 pn.: "Zakup energii elektrycznej" - wyjaśnienia
28.10.2013 13:00:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjasnienie 1 do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 pn.: "Zakup energii elektrycznej" - wyjaśnienia
28.10.2013 13:00:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013 pn.: "Zakup energii elektrycznej" - wyjaśnienia
23.10.2013 13:47:25 Edytowano artykuł 2013
23.10.2013 13:40:57 Edytowano artykuł 2013
22.10.2013 13:13:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014"
22.10.2013 13:11:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014"
22.10.2013 13:08:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:45:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:39:28 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z artykułu Sprawa nr 271.16.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:38:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:38:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:36:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
21.10.2013 12:47:11 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prusy
21.10.2013 12:46:58 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prusy
21.10.2013 12:45:13 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prusy
21.10.2013 08:36:03 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Wójta Gminy Kampinos w sprawie zatwierdzenia wniosku o odpis z Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kampinos do artykułu Biblioteka
21.10.2013 08:34:24 Dodany załącznik Księga Rejestrowa Instytucji Kultury do artykułu Biblioteka
21.10.2013 08:33:46 Dodany załącznik Rejestr Instytucji Kultury do artykułu Biblioteka
21.10.2013 08:28:58 Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
21.10.2013 08:26:14 Edytowano artykuł Zespół Rekreacyjno-Sportowy
21.10.2013 08:24:33 Edytowano artykuł Biblioteka
21.10.2013 08:23:36 Edytowano artykuł Biblioteka
18.10.2013 11:44:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.28.2013 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wszystkich drzew alei lipowej na odcinku Łazy – Zawady w tym 774 drzew stanowiących pomnik przyrody Aleja Chopina”.
18.10.2013 11:44:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.28.2013 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wszystkich drzew alei lipowej na odcinku Łazy – Zawady w tym 774 drzew stanowiących pomnik przyrody Aleja Chopina”.
10.10.2013 09:39:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.14.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - etap III"
10.10.2013 07:51:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - etap III"
08.10.2013 15:05:30 Dodany załącznik FORMULARZ konsultacyjny do artykułu INFORMACJA o SPOTKANIU
08.10.2013 15:04:37 Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu INFORMACJA o SPOTKANIU
08.10.2013 15:02:32 Dodany załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 do artykułu INFORMACJA o SPOTKANIU
08.10.2013 15:00:48 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o SPOTKANIU
08.10.2013 14:11:24 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
08.10.2013 14:10:20 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
07.10.2013 11:30:00 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.