bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
26.07.2011 13:05:01 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 13:04:11 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:05:45 Edytowano artykuł 2011
26.07.2011 11:46:09 Edytowano artykuł 2011
26.07.2011 11:42:03 Edytowano artykuł 2011
26.07.2011 11:39:46 Edytowano artykuł 2011
25.07.2011 14:53:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 4 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 14:52:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 14:52:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - część nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 14:52:09 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - częśc nr 3 z artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 14:51:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - częśc nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 14:51:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania - częśc nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 14:50:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postepowania - częśc nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 14:49:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
22.07.2011 14:12:06 Dodany załącznik Treść DECYZJI do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy budowy studni głębinowej nr 1a w Kampinosie
22.07.2011 14:10:04 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy budowy studni głębinowej nr 1a w Kampinosie
21.07.2011 12:15:34 Edytowano artykuł Rada Gminy
21.07.2011 12:12:35 Edytowano artykuł Rada Gminy
21.07.2011 11:51:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.4.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
21.07.2011 11:50:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
21.07.2011 11:47:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.4.2011 ogłoszenie o zxamówieniu na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
21.07.2011 11:45:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2011 ogłoszenie o zxamówieniu na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
20.07.2011 10:38:08 Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
20.07.2011 10:37:02 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
19.07.2011 13:39:36 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
18.07.2011 14:57:36 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
18.07.2011 14:48:33 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
18.07.2011 14:38:31 Dodany nowy artykuł INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO dotycząca przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie utworzenia baz danych budynkowych oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, na obszarze obrębów ewidencyjnych...
07.07.2011 14:08:53 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 14:05:06 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 14:03:43 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 14:01:00 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 13:57:20 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 13:54:47 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 13:48:20 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 14:56:17 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
06.07.2011 14:54:42 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
06.07.2011 14:31:34 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 14:28:55 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 14:25:55 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 14:24:49 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 13:54:52 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 13:52:51 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:31:24 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:29:34 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:21:19 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:12:52 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:09:33 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:06:58 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:01:13 Edytowano artykuł 2011