bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
24.05.2011 11:18:56 Edytowano artykuł 2011
19.05.2011 13:50:17 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
19.05.2011 13:41:20 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 13:40:10 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 13:39:11 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 13:37:43 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 13:35:57 Dodany nowy artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 12:21:35 Edytowano artykuł FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:19:53 Dodany załącznik DEKLARACJA - podatek od nieruchomości do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:19:23 Dodany załącznik INFORMACJA - podatek od nieruchomości do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:18:54 Dodany załącznik DEKLARACJA - podatek leśny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:18:29 Dodany załącznik INFORMACJA - podatek leśny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:18:15 Dodany załącznik DEKLARACJA - podatek rolny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:17:49 Dodany załącznik INFORMACJA - podatek rolny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:16:34 Edytowano artykuł FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:16:21 Dodany nowy artykuł FORMULARZE PODATKOWE 2011
17.05.2011 12:30:49 Dodany załącznik Treść do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 12:30:34 Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 12:30:29 Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 12:30:08 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
06.05.2011 10:52:27 Dodany załącznik Treść Informacji do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 124 w miejscowości Kampinos
06.05.2011 10:52:01 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 124 w miejscowości Kampinos
06.05.2011 10:45:18 Dodany załącznik Treść Informacji do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu w Grabniku
06.05.2011 10:44:36 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu w Grabniku
05.05.2011 13:48:27 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
05.05.2011 13:46:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
05.05.2011 13:45:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
04.05.2011 14:33:15 Dodany załącznik Treść Sprawozdania do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w roku 2010
04.05.2011 14:32:04 Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w roku 2010
28.04.2011 14:14:06 Edytowano artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:13:28 Edytowano artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:11:56 Edytowano artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:11:00 Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:10:39 Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:10:13 Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:09:48 Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:09:26 Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:08:29 Dodany nowy artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 12:40:43 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
28.04.2011 12:39:49 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
28.04.2011 12:34:07 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
27.04.2011 15:13:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos” - zawiadomienie o wyniku postępowania
27.04.2011 15:13:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos” - zawiadomienie o wyniku postępowania
27.04.2011 12:23:45 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 12:22:42 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 12:15:59 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 12:13:35 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 12:09:15 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 10:53:34 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
27.04.2011 10:52:55 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie